Prestaties en efficiëntie | Armstrong | EMEA

Met Steam-as-a-Service van Armstrong International vormen de modernste stoomgeneratoren het kloppend hart van uw bedrijf.

Onze schaalbare en flexibele oplossing zorgt ervoor dat u alleen de stoom genereert die nodig is. Met SaaS verlicht u de lasten en verbruikt u minder grondstoffen tijdens seizoensgebonden veranderingen of marktfluctuaties. Daarnaast kunt u relatief gemakkelijk uw capaciteit vergroten, verkleinen of zelfs verdelen over meerdere installaties of locaties.

Brochure Diensten wereldwijd

SaaS neemt werving en selectie van personeel op zich

Als gevolg van het besluit van de Amerikaanse Marine om hun trainingsfaciliteit voor stoomengineers en -technici te sluiten, en doordat een hele generatie stoomexperts de pensioengerechtigde leeftijd nadert, is het steeds moeilijker geworden om stoomdeskundigen te vinden. Dat probleem wordt met SaaS weggenomen omdat de werving en selectie uit handen wordt genomen, waardoor u zich weer op de hoofdactiviteiten in uw bedrijf kunt richten.

Aanzienlijk minder stilstand

Met SaaS ondervindt u vrijwel geen stilstand meer. Het uit meerdere units bestaande, modulaire systeem maakt gefaseerd onderhoud mogelijk zodat uw werkzaamheden tijdens inspecties en reparaties gewoon door kunnen gaan. Het ontwerp biedt de zekerheid binnen vijf minuten op volledige stoomcapaciteit te zijn, dankzij back-upboilers die snel operationeel kunnen zijn.

Veiligere stoom

De SaaS-boiler is ontworpen voor kleine hoeveelheden water en verbruikt hierdoor minder opgeslagen energie dan stoomsystemen met een vlampijp. In essentie verhindert het Miura-ontwerp dat er storingen kunnen optreden met catastrofale gevolgen. SaaS is dan ook veiliger voor uw personeel, voor uw installatie en voor uw klanten en opdrachtgevers.

Meer stoom, minder brandstof

De modulaire SaaS-boiler met kleine inhoud beschikt over de nieuwste IoT-technologie, wat deze tot de meest energiezuinige boiler ter wereld maakt. Het ontwerp met de enkelvoudige watertoevoer in combinatie met de modulaire werking van het systeem zorgt ervoor dat eenzelfde hoeveelheid stoom wordt geproduceerd als bij grote, traditionele boilersystemen. Maar omdat deze boiler efficiënter werkt, is de benodigde brandstof wel 20 procent lager.

Onze datagestuurde oplossing loopt voorop in IoT-stoomtechnologie

Ons IoT is ontworpen om die gegevens die er het meest toe doen, te bewaken en bij te houden. Het netwerk van Miura bestaat uit tienduizenden installaties die data van uw boilers, en van andere boilers over de hele wereld, vastlegt en verwerkt. Dankzij het krachtige IoT-netwerk kan het SaaS-systeem 3x zoveel data leveren als met traditioneel IoT voor stoomtoepassingen.

Continue optimalisering

De ongekende hoeveelheid data die via de IoT-technologie van het SaaS-systeem wordt aangeleverd, geeft een gedetailleerd inzicht in de prestaties in relatie tot een grote variëteit aan omstandigheden. Hierdoor zijn wij in staat uw systeem continu te optimaliseren, zodat een maximale efficiëntie gewaarborgd blijft, in overeenstemming met uw specifieke configuratie- en stoomvereisten.

Onderhoudsmeldingen en probleemoplossing op afstand

Ons IoT geeft tijdig een melding zodat we problemen met apparatuur kunnen voorkomen en op grote afstand kunnen verhelpen. U kunt er zeker van zijn dat onze aangewezen experts in processen, onderhoud en administratie ter plaatse zullen zijn voordat u zelfs maar in de gaten hebt dat ze nodig zijn.

Brochure Diensten wereldwijd