Thermisch onderzoek en thermal mapping | Armstrong | EMEA

Niemand heeft meer ervaring met het beoordelen en in kaart brengen van thermische energiesystemen dan Armstrong International.

De experts van Armstrong hebben al voor een aantal van de meest succesvolle bedrijven ter wereld uitgebreide beoordelingen van thermische energiesystemen uitgevoerd, waaronder ook wereldwijd erkende marktleiders in hun branche en Fortune 500-ondernemingen.

Onze thermische-energie-experts zijn allemaal uiterst bekwame CEM’s®.

De thermische-energie-experts van Armstrong in de VS zijn gecertificeerde energiebeheerders (Certified Energy Managers, CEM’s) die volgens de ASME EA-3-2009-norm en de UNFCCC/CDM-methodiek AM0017 werken.

Beoordeling van thermische systemen

Tijdens een beoordeling van thermische systemen voeren door Armstrong opgeleide fabrieksmedewerkers of onze eigen thermische-energie-engineers een globale scan van uw installaties uit om uw thermische energiesysteem te beoordelen. Onze experts gaan hierbij als volgt te werk:

 • Er wordt een basislijn bepaald van uw thermische energiesystemen
 • Pijnpunten in de infrastructuur van uw thermische energiesystemen worden in kaart gebracht, van productie, distributie en gebruik tot condensaatretour
 • Er wordt een overzicht gegeven van bevindingen met betrekking tot systeemgebreken en de mogelijke gevolgen als deze niet worden aangepakt
 • Er worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van de vervolgstappen

Uitgebreid onderzoek naar thermische energiesystemen

De experts van Armstrong bepalen de basislijn van uw energieproductie en -verbruik, op basis van actuele gegevens en metingen van uw processen.

Engineers walking around industrial facility

Thermal mapping-analyse van de aanwezige thermische systemen

 • Productie en distributie van warme/koele lucht
 • Warmteverbruik
 • Warmterecyclingsystemen
 • Condensaatretour/-verbruik
 • Bewaking en meting van de effectiviteit

Mogelijkheden voor optimalisering in kaart brengen

 • Verliezen uitbannen
 • Toepassingsmogelijkheden van verschillende warmteproductiemodellen, bijv. ontstoming en elektrificatie
 • Toepassingsmogelijkheden van verschillende warmterecyclingmethoden, bijv. pinch-analyse, warmtepomp en thermische opslag
 • Schatting van budgetbesparingen met terugverdientijd
 • Kapitaal- en niet-kapitaalafhankelijke projecten in kaart brengen

Een actieplan opstellen

 • Directe doelstellingen definiëren
 • Langetermijndoelstellingen definiëren
 • Kosteneffectieve, betrouwbare en toekomstbestendige oplossingen in kaart brengen
 • Projecten prioriteren en vervolgstappen definiëren