Patiëntveiligheid en -comfort | Armstrong | EMEA

De complete, op maat gemaakte oplossingen van Armstrong International voor warm water, stoom en bevochtiging zijn beter voor uw patiënten en beter voor u.

Armstrong biedt effectieve stoomcondenspotten en condensaatafvoer, automatische bewaking van de stoomkwaliteit en nauwkeurig geregelde bevochtiging, evenals directe en semi-directe warmwaterbereiding, digitale watertemperatuurregeling en een totale, eindgebrruikersysteemoplossing voor warm water voor huishoudelijk gebruik, specifiek voor de zorgsector.

De producten, systemen, services en technologie van Armstrong zijn ontworpen om u te helpen met het volgende:

  • De beste gebruikersveiligheid, infectiebeheersing en naleving bieden, van mechanische ruimte tot gebruikspunt
  • Risico verlagen op legionella, bacteriën in de lucht en ziekenhuisinfecties
  • Verbranding, natte stoom en statische ontlading voorkomen
  • Voldoen aan regelgeving en zorgstandaarden, zoals ASHRAE en de Wereldgezondheidsorganisatie
  • Voldoen aan de vereisten voor sterilisatie en autoclaven, omgekeerde osmose, dialyse, herverwerking van endoscopen, wassen van karren
  • Luchtvochtigheid en luchtkwaliteit optimaliseren om virusoverdracht en oppervlaktebesmetting te verminderen
  • Best practices opstellen

Producten voor de gezondheidszorg

Wereldwijde expertise voor de gezondheidszorg

Risico verlagen op verbranding, legionella, bacteriën in de lucht en ziekenhuisinfecties

De specialisten van Armstrong werken met u samen om kritieke problemen in mechanische ruimtes, sanitaire systemen, warmwatertanks en verwarmingen, waar incubatie van legionellabacteriën het vaakst voorkomt, aan te pakken. We zijn experts die u helpen bij de naleving van de vereisten van gezondheidsregelgeving en zorgstandaarden, gedefinieerd als de verzameling van erkende wetten, normen en richtlijnen die van toepassing zijn. Zorgstandaarden die kritische aanbevelingen bieden voor het vastleggen en bewaken van de temperatuurregelingslimieten van het warmwatersysteem zijn onder meer: ASHRAE-richtlijn 12-2000 en ASHRAE-standaard 188-2015.

Meer informatie over warmwateroplossingen voor gezondheid en veiligheid

Ontdek de SAGE®-software voor thermisch energiebeheer

Onze automatische stoomkwaliteitsbewaking is sneller, betrouwbaarder en nauwkeuriger dan handmatige methoden

De Steam QM®-1 biedt continue meetgegevens over stoomkwaliteit in de loop van de tijd. Door automatisch de droogheidsfractie van stoom die autoclaven binnenkomt te detecteren, kunt u met de ultramoderne monitor van Armstrong de stoomkwaliteit behouden die nodig is om te zorgen voor goede sterilisatie. Ook helpt het om putjes in instrumenten en gevaarlijke natte stoom te voorkomen waardoor operaties zouden kunnen uitvallen of vertraging oplopen, wat ziekenhuizen en artsen tijd en geld kost en het risico op infectie verhoogt.

Producten voor bewaking van stoomkwaliteit

Brochure Steam QM®-1

Vermindering van statische ontlading en bacteriën in de lucht

We leveren toonaangevende ontwerpen, productie en toepassing van bevochtigings- en airconditioningapparatuur voor zorgorganisaties wereldwijd. Onze zuinige, kosteneffectieve oplossingen leveren consequent de schone, betrouwbare, nauwkeurig geregelde bevochtiging die nodig is om statische ontlading en bacteriën in de lucht te verminderen. Dit kan uiteindelijk leiden tot minder infecties en meer veiligheid voor patiënten.

Bevochtigingsoplossingen

Directe en semi-directe warmwaterbereiding, digitale watertemperatuurregeling en slimme bewaking, meting en documentatie van energiesystemen

Wij bieden de oplossingen voor warmwatersystemen die nodig zijn om te voldoen aan de vereisten van gezondheidsregelgeving en zorgstandaarden, die worden gedefinieerd als de verzameling van erkende wetten, normen en richtlijnen die van toepassing zijn. ASHRAE-richtlijn 12-2000 en ASHRAE-standaard 188-2015 zijn zorgstandaarden die kritische aanbevelingen bieden voor het vastleggen en bewaken van de temperatuurregelingslimieten van het warmwatersysteem.

Warmwateroplossingen voor gezondheid en veiligheid

Complete exploitatie en onderhoud op locatie van uw thermische systemen

Op de locaties waar Armstrong processen en onderhoud beheert, wordt een betrouwbaarheidsgraad van meer dan 99,9% gehaald, waarbij in 2021 niet één keer sprake was van een incident waarvan melding moest worden gedaan. Onze werknemers houden zich aan OSHA 1910 en 1926 voor wat betreft de operationele en bouwtechnische veiligheid, en we leven alle toepasselijke milieuvoorschriften na.

Meer informatie

Brochure Wereldwijde diensten

Armada℠ – digitale oplossingen voor gezond warm water

Armada℠ is een end-to-end systeem voor warm water voor huishoudelijk gebruik dat de beste gebruikersveiligheid, infectiebeheersing en naleving biedt, van de mechanische ruimte tot het gebruikspunt. Door geavanceerde warmwaterbereiding, master-mixing en regeling op het gebruikspunt, vermindert Armada℠ de incubatie van watergedragen pathogenen, voorkomt verbranding en biedt realtime inzichten en historische rapportagemogelijkheden die voldoen aan CMS, ASHRAE en andere regelgevende normen.

Het complete Armada℠-systeem omvat Armstrong-warmwaterbereiders, The Brain® digitale circulatiekleppen, Rada digitale kranen en SAGE® bewakings-, meet- en rapportagesoftware.