Diensten | Armstrong | EMEA

Klanten uit industriële en institutionele markten over de hele wereld wenden zich tot Armstrong International voor superieure prestaties en een kleinere CO2-voetafdruk

De complete en gespecialiseerde diensten van Armstrong zijn speciaal ontwikkeld om prestaties te verbeteren, de algehele energiekosten te verlagen en te stabiliseren, de efficiëntie en de veiligheid te vergroten en de doelstellingen met betrekking tot het verlagen van het energieverbruik en schadelijke uitstoot te realiseren. Armstrong helpt klanten in meer dan 100 landen om consequent tijd, geld en energie te besparen.

Brochure Diensten wereldwijd

Brochure Wereldwijde expertise in thermische efficiëntie en decarbonisatie

Meer dan alleen fabrikant

Van het ontwerpen van een systeem voor een nieuwe constructie tot het implementeren van complete systeemoplossingen in bestaande installaties wereldwijd, wij kunnen onze diensten specifiek inrichten op uw doelstellingen.

Armstrong levert maatwerk voor zowel kleine als grote bedrijven, in een groeiend aantal branches waaronder automobielindustrie, levensmiddelen, gezondheidszorg, hoger onderwijs, horeca, koolwaterstof- en chemische raffinaderijen, productie, mijnbouw, persoonlijke verzorging, geneesmiddelen, (geothermische) energie en de tabaksindustrie.

Ontdek hoe Armstrong een netto-nul-uitstoot binnen bereik brengt

Onze experts zijn dankzij hun ervaring en opleiding zeer goed in het blootleggen van inefficiënties en het identificeren van mogelijkheden voor verbetering

Na een eerste evaluatie van uw bedrijfsprocessen voeren de specialisten van Armstrong een volledige energie-audit uit om meer inzicht te krijgen in uw thermische energiesystemen.

Deze evaluatie kan de volgende onderdelen omvatten:

 • Stoom genereren/distribueren
 • Condensaatretoursystemen
 • Warmteterugwinningsystemen
 • Warmwatersystemen
 • Perslucht genereren/distribueren
 • (Afval)waterbeheer
 • Elektrische systemen
 • Efficiëntie in processen en onderhoud
 • HVAC-systemen: verwarmen en koelen

Expertise met betrekking tot alle processen, systemen en vereisten die essentieel zijn in uw branche

Wereldwijd hebben de energie-auditors van Armstrong in overeenstemming met de American Society of Mechanical Engineers (ASME) een code opgesteld voor energiebeoordelingen aan stoomsystemen, de ASME EA-3-2009. Dit is de norm voor industriële installaties wereldwijd. Onze Certified Energy Managers® (CEM®) hebben de benodigde ervaring en opleiding om mogelijkheden voor verbetering te identificeren, eventuele inefficiënties bloot te leggen en de belangrijkste oorzaak van problemen te achterhalen, om vervolgens de beste oplossing voor het besparen van energie te bepalen en te implementeren.

Armstrong kan u als volgt helpen:

 • Energiebesparingsmaatregelen die tijdens een energie-audit en/of -onderzoek zijn opgesteld, ontwikkelen en implementeren
 • Ontwerpen afstemmen voor een verbeterd energieverbruik, onder meer met betrekking tot apparatuurspecificaties, leidingen, instrumentarium en meer focus op variaties in energiekosten
 • Een duurzaam en proactief programma opstellen voor condenspotbeheer, om de betrouwbaarheid en efficiëntie te kunnen garanderen en veiligheidsrisico’s zoals waterslag te voorkomen
 • Nieuwe technologieën en machinetoepassingen onderzoeken om de efficiëntie te verbeteren en energie te besparen

Ik wil een eerste stap zetten op weg naar het optimaliseren van mijn energieprocessen

De veiligheid vergroten en risico’s verkleinen met betrekking tot al uw installaties

Als wereldwijd erkend expert op het gebied van het beheren van thermische energiesystemen kent Armstrong de complexe uitdagingen met betrekking tot veiligheid en wetgeving waar u dagelijks mee te maken hebt, als geen ander. Wij kunnen onze diensten volledig afstemmen op uw belangrijkste vereisten.

De thermische-energiespecialisten van Armstrong werken samen met u aan:

 • Het implementeren en onderhouden van een degelijk beheerplan voor stoom en condensaat, het verbeteren van de vochtigheidsgraad en luchtkwaliteit, het installeren van een betrouwbare warmwatertoevoer op een constante temperatuur
 • Het realiseren van best practices waarmee problemen worden voorkomen zoals waterslag, brandwonden, groei van bacteriën en statische ontlading
 • Het aanpakken van ernstige problemen in onder meer technische ruimtes, ketelruimtes, leidingsystemen, warmwatertanks en boilers of keukens

De oorzaken en gevolgen van waterslag

De gevaren van waterslag

Bij Armstrong doen we er alles aan om uit te blinken in veiligheid.

Binnen de gehele bedrijfsvoering van Armstrong International is het opleiden van onze werknemers een Key Performance Indicator (KPI). Onze werknemers houden zich aan OSHA 1910 en 1926 voor wat betreft de operationele en bouwtechnische veiligheid, en we leven alle toepasselijke milieuvoorschriften na.