SAGE® voor warm water | Armstrong | EMEA

Armstrong International helpt u met geavanceerde bewaking, metingen en documentatie van thermische energiesystemen, met regelmatige updates, rapporten en meldingen.

Blijf 24 uur per dag volledig op de hoogte met regelmatige updates, nauwkeurige documentatie, persoonlijk afgestemde rapporten en realtime waarschuwingen bij eventuele problemen.

Brochure Slimme bewaking en documentatie voor warmwatersystemen

SAGE®*-dashboard

Het dashboard geeft u eenvoudig toegang in realtime tot essentiële gegevens voor verschillende gebieden en fungeert daarmee als betrouwbare keuzehulp.

Documentatie en administratie

Documentatie opstellen en dossiers bijhouden.

ASHRAE-standaard 188-2015

Regellimieten

Stel limieten vast waarbinnen een chemische of fysieke parameter moet worden bewaakt en gehandhaafd.

ASHRAE-standaard 188-2015

Bewaking

Zet een systeem op voor het bewaken van de parameters die verband houden met de in 6.1.3 vastgelegde regellimieten.

ASHRAE-standaard 188-2015

Warmwaterrapport

Geeft een compleet overzicht van de prestaties van digitale circulatiekleppen en warmwatersystemen gedurende de geselecteerde tijdsperiode.

Bemonsteringsrapport downloaden

Zorgstandaarden

Een zorgstandaard wordt gedefinieerd als de verzameling van erkende wetten, normen en richtlijnen die van toepassing zijn.

ASHRAE-richtlijn 12-2000 en ASHRAE-standaard 188-2015 zijn zorgstandaarden die kritische aanbevelingen bieden voor het vastleggen en bewaken van de temperatuurregelingslimieten van het warmwatersysteem.

Risico’s beperken

Door naleving van een zorgstandaard kan het risico van brandwonden, legionellabesmettingen en hieruit voortkomende rechtszaken tot een minimum worden beperkt.

“Bezoekers van het Las Vegas Aria Resort & Casino kunnen geen aanspraak maken op de geclaimde schadevergoeding voor de veteranenziekte die ze naar eigen zeggen hadden opgelopen door de watervoorziening in het hotel, zo oordeelde de federale rechter in Nevada maandag. Het management had namelijk de juiste maatregelen voor veilig watergebruik getroffen.” (Law 360 Legal News Service, 2015.).

“In 2014 werd ASHRAE geïntroduceerd, met daarin richtlijnen waaraan moet worden voldaan. Dit is in feite een norm gericht op de primaire preventie van het ontstaan en de overdracht van legionella bij het construeren van watervoorzieningen. Vastgoedeigenaren en managers van gebouwen worden hierin opgeroepen de watervoorziening van hun gebouw te onderzoeken, op zwakke plekken te controleren en met maatregelen te komen om deze te bewaken.” (Laura Cooley, M.D., M.P.H. medisch epidemioloog, Centers for Disease Control and Prevention.).

ASHRAE

Richtlijn 12-2000

4.1.6 AANBEVOLEN BEHANDELING: Warm water dat wordt opgeslagen boven 60 °C (140 °F), minimale gerecirculeerde retourtemperatuur van 51 °C (124 °F).

ASHRAE-standaard 188-2015 Legionella: risicomanagement voor het bouwen van watersystemen

6.1.3 REGELLIMIETEN: Stel limieten vast waarbinnen een chemische of fysieke parameter moet worden bewaakt en gehandhaafd.

6.1.4 BEWAKING: Zet een systeem op voor het bewaken van de parameters die verband houden met de in 6.1.3 vastgelegde regellimieten.

6.1.7 DOCUMENTATIE EN ADMINISTRATIE: Documentatie opstellen en dossiers bijhouden.

* SAGE® is niet gerelateerd aan de softwareproducten van de Sage Group PLC.