SAGE®-sectoroplossingen | Armstrong | EMEA

De intelligente software van Armstrong International voor bewaking, metingen en documentatie van thermische energiesystemen werd ontworpen om de alledaagse problemen uit de weg te ruimen.

SAGE® helpt u de betrouwbaarheid, efficiëntie en veiligheid van uw apparatuur optimaal te houden door u gedetailleerd inzicht in realtime te geven in uw thermische energiesystemen. Of u nu één productielocatie hebt of meerdere locaties verspreid over de hele wereld, met SAGE® blijft u 24 uur per dag volledig op de hoogte

Brochure SAGE®-beheer van thermische energiesystemen

Brochure SAGE®-bewaking en documentatie van warmwatersystemen

Levensmiddelen en geneesmiddelen

 • Hogere productiviteit en doorstroom van consumentenproducten met geoptimaliseerde afvoer/NCG-ontluchting op stoomprocesapparatuur, onder alle omstandigheden
 • Verbeterde productveiligheid en naleving wanneer stoom wordt gebruikt voor sterilisatie, door middel van correct werkende condenspotten
 • Betrouwbaardere procesapparatuur; minder onderhoud aan procesapparatuur en energie-infrastructuur
 • Preventie van waterslag en de bijbehorende gevaren, voor veiligere werkomstandigheden
 • Hogere energie-efficiëntie; minder brandstofverbruik en CO2-emissie

Gezondheidszorg

 • Bewaking, rapportage en directe meldingen om het risico van brandwonden, legionella, via lucht overdraagbare bacteriën en ziekenhuisinfecties te beperken
 • Notificaties en documentatie voor warmwatertoepassingen om volledig aan de zorgstandaarden te voldoen zoals die van ASHRAE en de Wereldgezondheidsorganisatie
 • Duurzamer en minder schadelijke uitstoot; brengt de CO2-neutraal-doelstellingen dichterbij

Hoger onderwijs

 • Duurzamer en minder schadelijke uitstoot; brengt de CO2-neutraal-doelstellingen dichterbij
 • Meer energiebesparing; minder brandstofverbruik en -kosten
 • Verhoogd comfort en een grotere veiligheid voor studenten en personeel; gedetailleerd inzicht in warmwatersystemen; notificaties voor een betere continuïteit van apparatuur

Horeca (hotels)

 • Beperking van legionella en minder verbrandingsrisico’s; notificaties en documentatie voor warmwatertoepassingen om volledig aan de zorgstandaarden te voldoen zoals die van ASHRAE en de Wereldgezondheidsorganisatie
 • Duurzamer en minder schadelijke uitstoot; brengt de CO2-neutraal-doelstellingen dichterbij
 • Met herinneringen voor preventief onderhoud weet u zeker dat de best practices worden gevolgd

HPI/CPI

 • SAGE® biedt ondersteuning bij betrouwbaarheidsproblemen op kritieke procesleidingen
 • Continue validatie van besparingen; bestemd voor het management
 • Doorlopende updates van de voortgang met reparaties
 • Snelle toegang voor locatiespecifieke informatie over productiebetrouwbaarheid
 • Rapporten bekijken voor koude condenspotten en stoomturbines

Militaire hospitalen, andere door de overheid/defensie beheerde voorzieningen

Stoom 

 • Mandaat inzake energiebesparing
 • Gebrek aan mankracht voor reparaties

Warm water

 • Verordening 1061 inzake legionella
 • Patiëntveiligheid