SAGE® voor stoomsystemen | Armstrong | EMEA

Armstrong International helpt u met geavanceerde bewaking, metingen en documentatie, en regelmatige updates, rapporten en waarschuwingen.

SAGE® houdt u 24 uur per dag volledig op de hoogte met regelmatige updates, nauwkeurige documentatie, op maat gemaakte rapporten en realtime waarschuwingen bij eventuele problemen.

Brochure Beheer van stoom- en warmwatersystemen met SAGE®

Onze krachtige software berekent het stoomverlies en de CO2-emissie en legt deze vast in rapporten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de geavanceerde efficiëntiemethodiek voor condenspotten van Armstrong die is goedgekeurd door het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC). Deze methode is de eerste efficiëntiemethode die werd goedgekeurd voor de internationale handel in credits van resulterende CO2-emissie (koolstofdioxide) onder het verdrag van Kyoto.

SAGE®-dashboard

Het dashboard geeft u eenvoudig toegang in realtime tot essentiële gegevens voor verschillende gebieden en fungeert daarmee als betrouwbare keuzehulp.

Stoomsysteem

Overzicht per installatie van prestaties en dagelijkse verliezen voor condenspotten.

Waarschuwingen

Met systeemmeldingen wordt u op de hoogte gebracht van problemen en benodigd onderhoud aan apparatuur.

Technische ondersteuning in realtime

Voor SAGE® en andere producten van Armstrong is ondersteuning beschikbaar via e-mail en telefoon.

Stoomverlies op jaarbasis

Een overzicht van de stoom- en financiële verliezen gedurende 12 maanden.

Slimme energierapportage

SAGE® stelt op basis van door u gekozen parameters de benodigde rapporten samen.

Bedrijfsoverzicht voor condenspotten

Hierin wordt een compleet overzicht gegeven van de geselecteerde gegevens, voor elk van de volgende categorieën: financiële verliezen, verbruikte brandstof, reparatiekosten, terugverdientijd en CO2-emissie. Diagrammen kunnen een overzicht geven van onder meer condenspottype, toepassing en status.

Overzicht van condenspotcontroles

Hoewel dit overzicht sterke overeenkomsten vertoont met het bedrijfsoverzicht voor condenspotten,laat dit rapport gegevens zien voor geselecteerde controleurs en tijdsperioden zodat een gebruiker een rapport kan laten maken op basis van een uitgevoerde controle.

Rapport voor onderhoudswerkzaamheden/reparaties aan condenspotten

Hierin staat een lijst van defecte condenspotten die aan bepaalde parameters voldoen. De lijsten zijn ingedeeld volgens geselecteerde groepen zodat condenspotten gemakkelijker te vinden en te repareren zijn.

Gedetailleerd rapport voor condenspotten

Een hele pagina met alle details voor elke condenspot volgens geselecteerde parameters.