Privacybeleid | Armstrong | EMEA

PRIVACYBELEID TEN AANZIEN VAN DE WEBSITE EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Bij Armstrong International, Inc. (“Armstrong”) begrijpen we dat klanten veel waarde hechten aan hun privacy en dat het belangrijk is om hun persoonsgegevens goed te beschermen. Armstrong heeft dit Privacybeleid (“Privacybeleid”) aangenomen om toe te lichten op welke manieren we uw persoonsgegevens en persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, gebruiken en overdragen op het moment dat u onze websites of mobiele apps gebruikt, met inbegrip van maar niet beperkt tot armstronginternational.com, education.armstronginternational.com, sage.com en de mobiele app van SAGE (gezamenlijk: de “Site”).

U begrijpt en stemt ermee in dat Armstrong uw persoonsgegevens en persoonlijk identificeerbare informatie kan opslaan en verwerken op computers die zich buiten het VK of de Europese Unie bevinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Verenigde Staten. Door de Site te gebruiken, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld en verwerkt buiten de Europese Unie.

Lees dit Privacybeleid aandachtig door alvorens de Site te gebruiken of informatie aan ons te verstrekken. Door de Site te bezoeken of gebruiken, stemt u ermee in dat we uw persoonsgegevens en persoonlijk identificeerbare informatie kunnen verzamelen en gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid, dat op gezette tijden kan worden gewijzigd. Armstrong kan dit Privacybeleid op enig moment wijzigen, herzien, vervangen of opschorten. Als u vragen of suggesties hebt met betrekking tot ons Privacybeleid, of als uw persoonsgegevens niet meer actueel, onjuist of onvolledig zijn, neemt u contact met ons op via de volgende contactgegevens:

Legal Department

Armstrong International, Inc.

816 Maple St.

Three Rivers, MI 49093

[email protected]

Door uw persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken aan Armstrong en de Site te gebruiken, garandeert u dat u ouder bent dan achttien (18) jaar dan wel de in uw jurisdictie geldende leeftijd voor meerderjarigheid hebt bereikt.  Als u jonger bent dan 18 jaar of nog niet meerderjarig bent volgens de lokale wetgeving verzoeken we u de Site niet te gebruiken en geen persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare informatie aan Armstrong te verstrekken.

Omvang

Dit Privacybeleid heeft betrekking op alle websites en mobiele apps die in eigendom of onder beheer zijn van Armstrong. Wij doen er alles aan om een omgeving te creëren en in stand te houden die bezoekers als plezierig ervaren en die klanten het gevoel geeft dat hun informatie niet wordt misbruikt.

Onze beleidslijnen en procedures zijn voor zover mogelijk ontworpen om te voldoen aan de toepasselijke wetten betreffende gegevensbescherming, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (AVG), de algemene verordening gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk (United Kingdom General Data Protection Regulation) en overige landelijke wetgeving betreffende gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Op het moment dat u de Site gebruikt, kunnen we persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare informatie (Personally Identifiable Information, “PII”) van u verzamelen. PII kan betrekking hebben op elke vorm van informatie op basis waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd, die met die persoon te maken heeft, de persoon beschrijft, ernaar verwijst, of redelijkerwijs, direct of indirect, met de persoon in verband kan worden gebracht. Geanonimiseerde gegevens vallen hier niet onder.

Armstrong kan voor de hierna genoemde doeleinden de volgende typen PII van u verzamelen en verwerken:

Communicatiegegevens. Communicatiegegevens hebben betrekking op elke communicatie die u ons mogelijk stuurt via de Site, e-mail of sociale media. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, adres, e-mailadres of informatie op een socialmedia-account.

Technische gegevens. Technische gegevens hebben betrekking op uw gebruik van de Site, zoals uw IP-adres, uw inloggegevens, uw telefoonnummer, het model van uw mobiele telefoon, uw besturingssysteem, uw verblijfslocatie of de tijdzone op uw locatie. Armstrong kan dergelijke gegevens verzamelen doordat u de Site gebruikt of door middel van reclame-id’s of pixeltags, zoals trackingpixels van Google Analytics of Facebook.

Gebruikersgegevens. Gebruikersgegevens hebben betrekking op gegevens over de manier waarop u de Site gebruikt en eventuele gegevens die u op de Site plaatst of via de Site goedkeurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die als permanente cookies worden opgeslagen wanneer u inlogt op de Site of statistische gegevens die worden verzameld wanneer u de Site gebruikt. Gebruikersgegevens kunnen ook betrekking hebben op uw bedrijf of de sector waarin u werkzaam bent.

Technische gegevens. Technische gegevens hebben betrekking op uw gebruik van de Site, zoals uw IP-adres, uw inloggegevens, uw telefoonnummer, het model van uw mobiele telefoon, uw besturingssysteem, uw verblijfslocatie of de tijdzone op uw locatie.

Marketinggegevens. Marketinggegevens hebben betrekking op uw voorkeuren omtrent het ontvangen van en reageren op advertenties of content van Armstrong op de Site. Armstrong verzamelt deze gegevens op basis van uw gebruik van de Site en, in bepaalde gevallen, op basis van reclameprogramma’s zoals Google Advertising-id’s en Apple Advertising-id’s.

Gevoelige persoonsgegevens. Gevoelige persoonsgegevens hebben betrekking op uw afkomst of etniciteit, geloofs- of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap of informatie over uw gezondheid. Armstrong verzamelt of gebruikt geen gevoelige persoonsgegevens via de Site.

Armstrong kan tevens openbaar toegankelijke informatie of andere informatie van derden verzamelen om informatie die we hebben verzameld te verifiëren en om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen beheren en uitbreiden.

Waarom wordt deze informatie verzameld?

Armstrong verzamelt de hierboven vermelde PII om inzicht te krijgen in uw behoeften en om u beter van dienst te kunnen zijn; in het bijzonder verzamelen we uw PII voor de volgende doeleinden:

 • om met u te communiceren, om antwoord te geven op uw (online) vragen over onze producten of diensten, om u van informatie te voorzien over onze producten, om onze communicatie in logboeken vast te leggen, om informatie op te slaan voor het afhandelen van juridische claims, en om met u te overleggen naar aanleiding van online aanbiedingen;
 • om de Site te laten werken, om u als gebruiker van de Site te verifiëren, om te zorgen dat u zonder vertraging van relevante content wordt voorzien, om de Site te beveiligen, om te zorgen dat de Site snel en efficiënt werkt, en om back-ups van de Site te onderhouden;
 • om u van de producten en diensten te voorzien die u hebt besteld;
 • om uw gebruik van de Site te analyseren, om het Siteverkeer in goede banen te leiden, om de Site te beheren en beveiligen, om locatierelevante content te verstrekken, en om problemen met de Site op te lossen;
 • om onze producten en diensten te verbeteren;
 • om advertenties, inclusief remarketingadvertenties, aan u te tonen;
 • om klachten over de producten en diensten of met betrekking tot onze Site te onderzoeken;
 • om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen en vereisten;
 • om periodiek nieuwsbrieven en/of promoties per e-mail te sturen over onze producten en diensten en over speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat deze interessant kan zijn voor u;
 • om zo nu en dan, via e-mail of telefonisch, contact met u op te nemen voor marketingonderzoeksdoeleinden; en

om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden, die staan vermeld in hiervoor bestemde formulieren op onze Site, per schriftelijke kennisgeving of via e-mail.

Op welke wijze wordt PII verzameld via derden?

Armstrong kan PII van u verzamelen door middel van cookies van derden en andere technologieën. Hierdoor kan Armstrong beter inzicht krijgen in de manier waarop u de Site gebruikt en kunnen eventuele patronen in uw gebruik van de Site worden herkend. Dit draagt ertoe bij dat Armstrong de Site kan verder ontwikkelen en verbeteren, op basis van uw wensen en behoeften.

Armstrong kan gebruikmaken van zogeheten sessiecookies of permanente cookies, die hieronder nader worden toegelicht. Armstrong kan gebruikmaken van de volgende externe analytics-providers en het is aan u om hun beleid betreffende cookies te raadplegen:

Google Ads: https://policies.google.com/technologies/ads

Facebook Ads: https://www.facebook.com/policy/cookies/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Salesforce: https://www.salesforce.com/company/privacy/

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

AppNexus/Xandr: https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/

HotJar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

SiteScout: https://www.sitescout.io/privacy_policy

Armstrong kan tevens gegevens ontvangen van derden, waaronder analytics-providers of netwerken van adverteerders zoals Google, Facebook of Apple. Deze derden kunnen buiten de Europese Unie gevestigd zijn.

Op welke wijze wordt mijn PII overgedragen of gedeeld?

Armstrong kan uw PII delen met:

 • Bedrijven binnen onze groep en/of onze filialen;
 • Een door Armstrong bevoegde verkoper in uw regio, die het uitsluitend is toegestaan om de informatie te gebruiken met het doel om producten en diensten van Armstrong aan u te verkopen, of voor de gebruikelijke dienstverlening aan klanten;
 • Met serviceproviders van Armstrong, die Armstrong voorzien van IT-services of andere diensten voor beheer;
 • Met derden waarmee u ons hebt verzocht uw persoonsgegevens te delen, zoals een account voor sociale media in het geval u ons hebt gevraagd om uw account als relatie te accepteren;
 • Met boekhouders, auditors, verzekeraars of advocaten van Armstrong;
 • Met toezichthoudende instanties, indien een dagvaarding of gerechtelijk bevel is ontvangen of indien noodzakelijk om medewerkers of eigendommen van Armstrong te beschermen; en
 • Met overheidsorganen aan wie Armstrong verplicht is om verwerkingsactiviteiten te rapporteren.

Wanneer wij op basis van onze legitieme belangen uw PII delen met externe leveranciers die ons helpen met onze producten en diensten, krijgen deze externe leveranciers alleen toegang tot uw PII indien dit strikt noodzakelijk is om hun functies te kunnen uitvoeren en mogen ze die gegevens niet gebruiken voor enig ander doel.

Uw PII wordt niet verkocht of verhuurd aan derden.

In het geval dat het bedrijf Armstrong zou worden verkocht aan of opgenomen in een ander bedrijf, wordt uw PII kenbaar gemaakt aan een adviseur van de potentiële koper en overgedragen aan de nieuwe eigenaren van het bedrijf. Wij zullen in dat geval de nodige veiligheidsmaatregelen treffen om de integriteit, veiligheid en vertrouwelijkheid van uw PII te waarborgen en uw PII wordt met dezelfde mate van respect behandeld als die door Armstrong wordt gehanteerd voor de bescherming van PII volgens dit Privacybeleid.

Overdracht van uw persoonsgegevens

Armstrong maakt gebruik van verschillende applicaties via welke uw PII kan worden overgedragen naar externe leveranciers die zijn gevestigd in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het gaat onder meer om de volgende applicaties:

Externe provider Locatie Goedkeuring conform AVG Doel van app die persoonsgegevens opslaat
Armstrong International datacenter Three Rivers, MI USA Procedure loopt Armstrong CRM-app
Armstrong ERP-app
Armstrong Website-authenticatie
Google Mountainview CA – USA Procedure loopt Web Analytics service
HotJar Sleiman, Malta Ja Web Analytics service
HR Connect/Salesforce San Francisco, CA USA Ja HRMS
Classroom Revolution Baldwinsville NY – USA Procedure loopt Hostingdiensten voor Armstrong University Learning Portal
SAGE Cincinnati OH – USA NIST 800-171
in afwachting van AVG
Productiviteit-app voor energiesystemen

Een dergelijke overdracht van gegevens buiten de EER is legitiem als de ontvanger van de gegevens zich in een land bevindt waar een voldoende hoog beschermingsniveau wordt gegarandeerd volgens een besluit van de Europese Commissie. Mogelijk hebben niet al deze landen een gelijkwaardige wetgeving betreffende gegevensbescherming waaronder het gebruik van uw PII wordt beschermd. Voor die landen beoordelen we of er adequate veiligheidsmaatregelen kunnen worden ingesteld binnen de mogelijkheden in de EU, bijvoorbeeld door het opnemen van standaard contractuele clausules. In specifieke gevallen zullen we trachten voorafgaand uw toestemming te krijgen voor het overdragen van uw PII naar een land buiten de EER. Voor meer informatie over het overdragen van informatie kunt u de procedure volgen die wordt beschreven in artikel 7 hieronder (betreffende de ‘rechten van gegevenssubjecten’).

Waarom wij cookies gebruiken

Bepaalde functies op deze Site zijn ervoor bedoeld om u een betere ervaring met de Site te geven en zullen alleen goed werken als we gebruikmaken van cookies. We gebruiken cookies ook om informatie te verzamelen over uw online voorkeuren. Cookies zijn tekstbestanden met daarin stukjes informatie, die een webserver naar een webbrowser stuurt om op elke pagina de individuele browser te kunnen identificeren. Wanneer u een website bezoekt, worden de cookies opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon.

Cookies kunnen identificeerbare informatie bevatten. Via cookies vergaren we informatie over hoe onze websites worden gebruikt. Deze informatie kan namens ons door een derde worden geanalyseerd.

Op onze Site maken we gebruik van de volgende typen cookies:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel om u op de Site te kunnen laten navigeren en de functies te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen services waarom u hebt gevraagd, zoals het onthouden van uw inloggegevens of de inhoud van uw winkelmandje, niet worden aangeboden.

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de manier waarop mensen onze Site gebruiken. We gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics om beter te begrijpen hoe klanten op onze site terechtkomen, hoe ze navigeren en wat ze komen doen, en om te analyseren op welke vlakken we kunnen verbeteren, zoals navigatie, de ervaring van het bestellen en marketingcampagnes. De gegevens die via deze cookies worden opgeslagen geven nooit de details prijs waaraan u als persoon zou kunnen worden geïdentificeerd.

Functionele cookies

Via deze cookies worden bepaalde keuzes die u maakt onthouden, zoals het land waarvandaan u onze Site bezoekt, de taal en zoekparameters zoals afmetingen, kleur of productlijn. Vervolgens kunnen deze cookies worden gebruikt om u een ervaring te bieden die beter is afgestemd op uw keuzes en om uw bezoek persoonlijker en leuker te maken. De informatie die via deze cookies wordt verzameld kan worden geanonimiseerd; de cookies kunnen niet worden gebruikt om uw activiteit op andere websites te volgen.

Doelgroepgerichte of commerciële cookies

We schakelen bijvoorbeeld een extern bedrijf in om u gepersonaliseerde advertenties te tonen wanneer u andere websites bezoekt.

Sociale media-cookies

Deze cookies maken het voor u mogelijk om uw activiteiten op de Site te delen op sociale media zoals Facebook. Wij hebben geen controle over deze cookies.  Raadpleeg het desbetreffende privacybeleid om erachter te komen hoe dergelijke cookies werken.

Google Analytics

We gebruiken tevens diensten van derden zoals Google Analytics om informatie te verzamelen over bezoekers van onze Site. Deze informatie wordt samengevoegd zodat het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd van een bezoek, bekeken pagina’s enzovoort kan worden vastgesteld. We gebruiken deze informatie om het websiteverkeer te meten en om de inhoud en waarde van onze site te verbeteren.  Meer informatie over de manier waarom Google uw informatie verwerkt vindt u hier –https://privacy.google.com/intl/en/index.html#. Als u Google Analytics liever wilt uitschakelen in uw browser, volg dan https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Het verwijderen van cookies en verdere informatie over cookies

Sommige cookies worden verwijderd op het moment dat u uw browser afsluit (sessiecookies). Andere typen cookies worden op uw apparaat bewaard tot de geldigheid is verstreken of tot u ze uit uw cache verwijdert (permanente cookies of trackingcookies); via deze cookies kunnen wij bepaalde dingen over u onthouden op het moment dat u terugkeert op de site.

Als u cookies wilt verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen, ga dan naar het gedeelte voor hulp en ondersteuning van uw internetbrowser. Daar kunt u lezen waar u het bestand of de map met de opgeslagen cookies kunt vinden. De meeste browsers hebben ook een help-optie in de taakbalk waar u meer informatie vindt over hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u notificaties instelt bij ontvangst van een nieuwe cookie en hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen. Wees er wel op bedacht dat bepaalde gepersonaliseerde services mogelijk niet beschikbaar zijn als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen.

Houd er ook rekening mee dat bepaalde gedeeltes of functies van onze site niet meer toegankelijk zijn als u onze cookies verwijdert of nieuwe cookies uitschakelt.

Ga voor meer informatie over cookies naar:  www.allaboutcookies.org of kijk opwww.youronlinechoices.eu waar u nadere informatie vindt over gedragsgestuurde reclames en online privacy.

Reageren op Niet volgen-signalen

In het algemeen kunt u ervoor kiezen om geen gepersonaliseerde advertenties te ontvangen van externe adverteerders en reclamenetwerken die lid zijn van het Network Advertising Initiative (NAI) of die werken volgens de zelfregulerende bepalingen voor gedragsgestuurde reclames van de Digital Advertising Alliance (DAA). Ga hiervoor naar de ‘opt-out’-pagina’s op de NAI-website en de DAA-website. Op dit moment is onze Site niet geconfigureerd om op Niet volgen-signalen van browsers te reageren omdat er binnen de reclamebranche geen consensus bestaat over wat ‘niet volgen’ precies wil zeggen in deze context. Wel kunt u uw browser via de instellingen zo configureren dat alle cookies worden geweigerd of dat u een melding krijgt voordat er een nieuwe cookie wordt geïnstalleerd.

Rechten van gegevenssubjecten

U hebt het recht om uw bewaarde PII in te zien en hiervan een kopie te ontvangen. Als er iets is veranderd in uw PII hebt u het recht om ons te vragen de verouderde, onjuiste of onvolledige PII die we van u hebben te corrigeren of aan te vullen. Daarnaast hebt u het recht om beperkingen in te stellen voor de verwerking van uw PII en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw PII. U hebt ook het recht om uw PII, die aan een controller is verstrekt, te ontvangen in gestructureerde, algemeen gebruikte en door apparaten leesbare vorm, en u hebt het recht om dergelijke PII over te dragen aan een andere controller.

Als u op het moment van registreren op de Site ervoor hebt gekozen om commerciële e-mails, nieuwsbrieven of andere communicatie van Armstrong te ontvangen, kunt u op elk gewenst moment ook weer afzien van uw keuze, mocht u van gedachten veranderen.

Het kan zijn dat wij uw identiteit moeten verifiëren om er zeker van te zijn dat u legitieme bevoegdheid hebt om het verzoek in te dienen en om na te gaan of we ons antwoord aan de persoon richten die de legitieme bevoegdheid heeft om de bovengenoemde verzoeken bij ons in te dienen en om de informatie te vergaren.

NB: in bepaalde situaties kunnen wij u op wettelijke gronden de toegang tot uw informatie ontzeggen of kunnen wij uw verzoek afwijzen indien wij hiertoe gerechtigd zijn volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u verdere informatie wilt ontvangen over het verwerken van uw persoonsgegevens of als u van uw rechten gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via [email protected] of stuur een brief per post naar: Armstrong International, Inc 816 Maple Street, Three Rivers, MI 49093 USA – ter attentie van Webmaster.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor de bescherming van gegevens).

Beveiliging

Armstrong doet er alles aan om uw PII zo goed mogelijk te beveiligen. Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettelijke destructie, verlies of aanpassing, en om ongeoorloofde bekendmaking van, of toegang tot overgedragen, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens te voorkomen hebben wij technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd tot op een niveau dat redelijkerwijs mag worden verwacht. Wees u er echter van bewust dat het internet een open systeem is en dat we niet kunnen garanderen dat onbevoegde derden er nooit in zullen slagen om dergelijke maatregelen te omzeilen of om uw PII voor onreglementaire doeleinden te gebruiken.

Deze Site kan links bevatten naar websites van derden. Armstrong is niet verantwoordelijk voor de content op deze websites noch voor de privacynormen en praktijken van derden. We raden u aan de relevante privacybeleidslijnen van deze derden en hun websites aandachtig door te lezen voordat u akkoord gaat met hun cookies of hun website bezoekt, zodat u zeker weet dat uw PII voldoende wordt beschermd.

Inwoners van Nevada

Als inwoner van de staat Nevada mag u ons in een kennisgeving opdragen om de verkoop van uw PII aan derden te beperken wanneer dit het doorverkopen of in licentie geven als doel heeft. U kunt er echter op vertrouwen dat wij uw PII niet voor dergelijke doeleinden zullen gebruiken. Als u wilt dat de verkoop van PII aan derden met als doel het doorverkopen of in licentie geven wordt beperkt, kunt u ons hiervan in kennis stellen door een e-mail te sturen aan [email protected] met als onderwerp “Nevada Do Not Sell Request,” (Verzoek tot niet verkopen, Nevada) en onder vermelding van uw naam, adres en gebruikersaccountinformatie.

De privacy van kinderen

We bieden de Site niet aan personen aan die jonger zijn dan 13 jaar en we verzamelen ook niet doelbewust PII van personen onder de 13 jaar. Als u als ouder of voogd van een kind onder de 13 jaar het vermoeden hebt dat wij PII van uw kind hebben verzameld, neem dan contact met ons op via [email protected].

Privacyrechten in de staat Californië

De hieronder vermelde regels zijn uitsluitend van toepassing op bezoekers en gebruikers van de Site die inwoner zijn van de staat Californië. Inwoners van Californië hebben het recht om te worden geïnformeerd over de typen PII die worden verzameld en het doel waarvoor de PII wordt gebruikt. Om precies te zijn heeft Armstrong in de afgelopen twaalf maanden de volgende typen PII (A, B, D en F) verzameld, zoals is bepaald in de California Consumer Privacy Act. De gebruiksdoeleinden van Armstrong voor deze PII worden hierboven in dit Privacybeleid uiteengezet:

Type Voorbeelden Verzameld
A. Id-gegevens Werkelijke naam, pseudoniem, postadres, unieke persoonlijke id-code, online id-code, IP-adres, e-mailadres, accountnaam of andere vergelijkbare id-gegevens. JA
B. Typen persoonsgegevens die worden genoemd in het California Consumer Records-statuut (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)) Naam, handtekening, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, creditcardnummer, nummer van pinpas of andere financiële informatie. JA
D. Commerciële informatie Verslagen met gekochte producten. JA
F. Activiteit op internet of ander vergelijkbaar netwerk Browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, informatie over de interacties van een klant met een website, app of advertentie. JA

Armstrong verkrijgt deze typen PII rechtstreeks van de inwoners van Californië op het moment dat zij een formulier invullen via onze Site of als zij de desbetreffende informatie aan ons verstrekken als onderdeel van een transactie of een vraag over onze producten. Daarnaast verkrijgt Armstrong deze typen PII indirect van inwoners van Californië bij het observeren van hun activiteiten op onze Site en van derden of serviceproviders aan wie zij toestemming hebben verleend om PII te ontvangen en te delen.

Als inwoner van Californië hebt u het recht ons te verzoeken om u te informeren over welke PII we verzamelen en of, en hoe, we deze PII bekendmaken of verkopen. Als inwoner van Californië kunt u ons tevens verzoeken om enige persoonsgegevens die we van u hebben verzameld of bewaard, te verwijderen.

Inwoners van Californië zijn bovendien gerechtigd om de verkoop van hun persoonsgegevens niet toe te staan; hiertoe kunnen zij contact met ons opnemen of op de desbetreffende link of pictogram klikken bij een advertentie. Bij een dergelijke link of pictogram zou dan de tekst “Do Not Sell My Personal Information” (Mijn persoonsgegevens niet verkopen) of “Do Not Sell My Info” (Mijn gegevens niet verkopen) vermeld moeten staan. Door deze link of pictogram te selecteren, deactiveert u de optie (“Opt Out”), wat wil zeggen dat u niet toestaat dat uw persoonsgegevens worden verkocht, zoals staat vermeld in de California Consumer Privacy Act. Echter, zelfs als u de optie hebt gedeactiveerd, krijgt u mogelijk advertenties te zien op basis van uw interesses. Ga naar http://optout.aboutads.info voor meer informatie over advertenties op basis van interesses op de diverse websites en voor verdere mogelijkheden om opties te deactiveren. Als u de optie om uw persoonsgegevens te verkopen hebt gedeactiveerd maar de optie voor advertenties op basis van interesses niet hebt gedeactiveerd, kan het zijn dat u nog steeds advertenties te zien krijgt afgestemd op uw interesses, die zijn gebaseerd op PII die niet door ons is verkocht, op persoonsgegevens die langer dan 90 dagen vóór uw deactivatie zijn verkocht aan downstream participants, of op persoonsgegevens die zijn verkocht door andere bronnen bij wie u de optie niet hebt gedeactiveerd.

Als u een verzoek bij ons wilt indienen om een lijst te ontvangen met de typen PII die we van u hebben verzameld of als u Armstrong wilt verzoeken uw PII te verwijderen, stuur dit dan per e-mail naar [email protected] of stuur een brief naar het volgende adres:

Legal Department

Armstrong International, Inc.

816 Maple St.

Three Rivers, MI 49093

Om uw verzoek te verifiëren en na te gaan of u een Armstrong-gebruiker bent, kunnen we u om bepaalde informatie vragen zoals uw telefoonnummer, gebruikersnaam, e-mailadres, woonplaats, staat/provincie of geografische locatie. U mag ook een bevoegde vertegenwoordiger aanwijzen die een verzoek tot het bekendmaken of verwijderen van uw persoonsgegevens richt aan Armstrong. Hiertoe dient u Armstrong bewijs te overleggen dat de persoon of onderneming als uw vertegenwoordiger is aangesteld, door het verstrekken van een getekend volmachtformulier, en moet u op verzoek van Armstrong de juiste informatie kunnen opgeven die nodig kan zijn om te bevestigen dat u een Armstrong-gebruiker bent, zoals een telefoonnummer, gebruikersnaam, e-mailadres, woonplaats, staat/provincie of geografische locatie. Op grond van de wetgeving in Californië hebben inwoners van Californië het recht om niet te worden gediscrimineerd door Armstrong omdat ze deze rechten uitoefenen.

Belangrijke juridische kennisgeving

VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE SITE VAN ARMSTRONG INTERNATIONAL, INC.

We wijzen u erop dat uw gebruik van de website  (de “Site”) van Armstrong International, Inc. (“Armstrong”) onderhevig is aan deze algemene voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”), die u aandachtig dient door te lezen alvorens u de Site gebruikt.  Door de Site te gebruiken geeft u aan ermee in te stemmen zich te conformeren aan deze gebruiksvoorwaarden, die onderhevig zijn aan de wetgeving van de Staat Michigan in de VS.  Bij eventuele geschillen tussen u en Armstrong zijn de wetten van de Staat Michigan in de VS van toepassing, waarbij de bepalingen van tegenstrijdige wetten buiten beschouwing worden gelaten.  U stemt ermee in dat eventuele juridische procedures die voortkomen uit deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Site (met inbegrip van online aankopen) alleen kunnen worden aangevochten in een rechtbank van de staat Michigan in de VS of bij de Amerikaanse arrondissementsrechtbank voor het westelijke district van Michigan. U erkent bovendien de rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken, die hun bevoegdheid exclusief kunnen uitoefenen.   Als u niet met al deze Gebruiksvoorwaarden instemt, gebruik deze Site dan niet.

Armstrong verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van deze site, en daarbij mogen er kopieën mogen gemaakt op uw computer, maar alleen voor interne bedrijfsdoeleinden en niet indien verboden volgens deze Gebruiksvoorwaarden.  U mag geen kopieën van de Site bewaren voor enig ander doel en ook mag u geen handelsmerk, bedrijfsvormgeving, handelsnaam of ander intellectueel eigendom van Armstrong gebruiken voor een doel dat verboden is volgens, of in strijd is met, deze Gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wetgeving.

Alle content op deze Site, zoals tekst, figuren, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, is het eigendom van Armstrong of diens contentleveranciers en is beschermd onder de Amerikaanse en internationale auteursrechtelijke wetgeving.  Deze Site bevat en gebruikt intellectueel eigendom dat het eigendom is van, of in licentie is gegeven aan Armstrong, en dat het intellectuele eigendom van Armstrong en/of diens licentieverlener dient te blijven.  Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het bovenstaande, zijn “ARMSTRONG,” “ARMSTRONG INTERNATIONAL,” “ARMSTRONG SERVICE” en andere handelsmerken, handelsnamen, figuren, logo’s, paginatitels, pictogrammen, opschriften, productnamen en -nummers, en dienstnamen handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken of bedrijfsvormgeving van Armstrong in de VS en/of andere landen.  De handelsmerken en bedrijfsvormgeving van Armstrong mogen op geen enkele manier die klanten in verwarring zou kunnen brengen of die Armstrong een slechte naam geeft of in diskrediet brengt, in verband worden gebracht met een ander product of andere dienst die niet van Armstrong is.

Armstrong biedt geen garantie dat de content van deze Site (met inbegrip van de informatie over producten en diensten) juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is.  De gegevens, informatie en trainingsmaterialen op deze Site en in de literatuur van Armstrong waarnaar hierin wordt verwezen, worden voor algemene informatieve doeleinden verstrekt en dienen niet als ondersteuning bij het oplossen van specifieke problemen of applicaties. Bij uw systeem of applicatie spelen er mogelijk andere factoren en aspecten mee, die niet aan bod komen in de materialen die op deze Site te vinden zijn. Om deze redenen dient u een verkoper van Armstrong of een professionele engineer te raadplegen die uw specifieke situatie zorgvuldig kan onderzoeken en u doelgericht kan adviseren. Armstrong aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot uw gebruik van deze Site of de hierop beschikbare content, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig direct, indirect of consequentieel verlies, winstverlies, omzetverlies, verspilde kosten of gemiste kansen, of een andere vorm van verlies of schade ongeacht of deze wettelijk, volgens de richtlijnen, onrechtmatig of op andere wijze voortkomen uit uw bezoek aan de Site of door enige informatie of materialen op de site worden veroorzaakt.  Niets in deze voorwaarden is bedoeld om de beperkte garantie en remedievoorwaarden van Armstrong, die van toepassing zijn op alle verkopen van Armstrong-products, met inbegrip van online aankopen, te annuleren, wijzigen of minder waard te maken.  Klik hier voor de beperkte garantie en remedievoorwaarden van Armstrong.  Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het bovenstaande, wijst Armstrong specifiek enige en alle geïmpliceerde garanties met betrekking tot uw gebruik van de Site af, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige impliciete garanties van verkoopbaarheid of van geschiktheid voor een bepaald doel.

Op het moment dat u zich als gebruiker registreert op deze Site stemt u ermee in om kloppende, juiste, actuele en volledige informatie (“Gebruikersgegevens”) te zullen opgeven, in overeenstemming met het/de registratieformulier(en) die via de Site aan u beschikbaar worden gesteld.  Armstrong kan uw Gebruikersgegevens inzetten om u van informatie te voorzien over producten en diensten, of eventueel om u te kunnen identificeren en/of te benaderen.  Als uw Gebruikersgegevens onjuist, misleidend, niet actueel of onvolledig zijn, kan Armstrong uw gebruik van de Site onmiddellijk stopzetten of uw account en elk gebruik nu en in de toekomst van de Site (of een deel ervan), opschorten.  Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het bovenstaande, mag u geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als een andere persoon of entiteit, en geen misleidende informatie opgeven over de oorsprong of eigenaar van een creditcard.  Bovendien stemt u ermee in Armstrong te zullen vrijwaren in geval van schade, verlies of aansprakelijkheid veroorzaakt door onjuiste, misleidende, niet actuele of onvolledige informatie die u hebt verstrekt.

Armstrong erkent het belang van privacyborging van persoons- en bedrijfsgegevens.  Klik hier om het Privacybeleid van Armstrong voor de Site te lezen.

De prestaties en kwaliteit van de Site zijn deels afhankelijk van het serviceniveau van externe leveranciers en Armstrong biedt geen enkele garantie of verbintenis met betrekking tot prestaties of kwaliteit waar het dergelijke leveranciers betreft.  Schroom echter niet om contact met ons op te nemen als u iets vermoedt of problemen ervaart; wij zullen de kwestie dan naar ons beste vermogen proberen recht te zetten. U kunt contact met ons opnemen via [email protected].  Verder biedt Armstrong geen garanties en kunnen we ook niet aansprakelijk worden gesteld betreffende de producten, prestaties, diensten, informatie, beeldvorming of websitecontent van eventuele derden die een link naar deze Site geven.

Houd er rekening mee dat sommige op de Site getoonde producten mogelijk niet verkrijgbaar zijn in bepaalde landen. In lokale wetgeving kan het gebruik van de producten die onder de vermelde voorwaarden worden weergegeven, aan beperkingen onderhevig zijn. In het belang van het ontwikkelen en verbeteren van producten behoudt Armstrong zich het recht voor om productspecifiacties zo nu en dan, zonder kennisgeving te wijzigen.

DE VOLGENDE BELEIDSLIJNEN BETREFFENDE AANVAARDBAAR GEBRUIK HEBBEN BETREKKING OP ELK SOORT GEBRUIK VAN DE SITE:   Als gebruiker mag u niet:

 1. De Site op enige wijze gebruiken voor het verzenden van ongevraagde e-mails of ‘spam’, materialen voor politieke campagnes, kettingbrieven, materiaal waarvan bekend is dat het een virus bevat of op een andere vergelijkbare wijze misbruik maken van de Site;
 2. Via de Site materiaal publiceren, plaatsen, verspreiden of doorgeven dat frauduleus, lasterlijk, aanstootgevend of onfatsoenlijk is of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, of ander materiaal dat onwettig is, schadelijk voor derden of ongepaste materialen.
 3. De Site gebruiken om anderen te bedreigingen, lastig te vallen, te misbruiken, te verstoren of op andere wijze de rechten (met inbegrip van het recht op privacy en publiciteit) van anderen te schenden;
 4. Deelnemen aan frauduleuze, illegale of onwettige activiteiten via de Site;
 5. Enige vorm van gegevens, tekst of samengestelde programmabestanden beschikbaar stellen op of uploaden naar de Site, tenzij dit volgens dit beleid expliciet is toegestaan;
 6. Op enig deel van het netwerk van Armstrong of de Site komen die als beperkt toegankelijk of vertrouwelijk zijn aangemerkt, of een poging doen hier toegang tot te krijgen; of
 7. Materiaal naar of vanaf uw computer overdragen dat in strijd is met wet- of regelgeving of de rechten van anderen.

U bent er verantwoordelijk voor uw account en wachtwoord vertrouwelijk te houden en beperkingen in te stellen voor toegang tot uw computer, en u stemt ermee in verantwoordelijkheid te zullen nemen voor alle activiteiten die met uw account of wachtwoord plaatsvinden.  U bent verantwoordelijk voor de inhoud van uw e-mails en van enig ander materiaal dat via of door middel van de Site wordt verspreid. U stemt ermee in Armstrong te zullen vrijwaren van eventuele kosten, uitgaven en aansprakelijkheden die voortkomen uit uw gebruik van de Site of andere vorm van gebruik van de Site met uw wachtwoord of account.

Armstrong behoudt zich het recht voor om zonder waarschuwing informatie of materiaal dat naar het oordeel van Armstrong een of meerdere van deze algemene voorwaarden schendt, en/of dergelijke informatie beschikbaar te stellen, indien de wet dit vereist of op verzoek van wettelijke instanties of toezichthoudende organisaties die rechtsbevoegdheid hebben.

Armstrong kan deze Gebruiksvoorwaarden op enig moment bijwerken of wijzigen, of andere of aanvullende algemene voorwaarden toevoegen voor specifieke diensten, al naar gelang Armstrong dit gepast vindt en naar eigen inzicht.  Armstrong zal u via de Site op de hoogte brengen van dergelijke eventuele wijzigingen. We maken u erop attent dat u overal ter wereld toegang hebt tot de Site.  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn op u van toepassing, ongeacht op welke wijze u op de Site terechtkomt en ongeacht de locatie waar u zaken doet.  U stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden voor u wettelijk bindend zijn, in de meest uitgebreide mate die wettelijk is toegestaan.  Indien een of meerdere van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook als niet-afdwingbaar kan worden opgevat, moet dat deel als afzonderlijk worden beschouwd, zonder dat de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere algemene voorwaarden in het geding komen.