Certificeringen | Armstrong | EMEA

De producten, diensten en methoden van Armstrong International zijn gecertificeerd en goedgekeurd door verschillende gerenommeerde organisaties, waaronder ISO 9001:2015 en het Framework Convention on Climate Change van de Verenigde Naties (UNFCCC).

ISO 9001:2015-certificering

Verschillende installaties van Armstrong International hebben een ISO 9001:2015-certificering. Neem contact op met Armstrong als u informatie wilt ontvangen over een specifieke Armstrong-faciliteit.

‘s Werelds grootste normeringsinstantie, ISO (International Organization for Standardization) is een netwerk van de nationale normeringsinstanties in 156 landen. ISO houdt zich hoofdzakelijk bezig met het ontwikkelen van technische normen, maar ook op economisch en maatschappelijk vlak doet ISO belangrijk werk. De ISO-normen zijn van belang voor engineers en fabrikanten die ze gebruiken om basale problemen met de productie of distributie op te lossen, maar dus ook voor de maatschappij als geheel.

Mede dankzij de ISO-normen kan de ontwikkeling, productie en toelevering van producten en diensten efficiënter, veiliger en schoner worden gemaakt. De handelsbetrekkingen tussen landen worden er eenvoudiger en eerlijker door, en ontwikkelingslanden krijgen beter toegang tot technologieën. ISO-normen dienen als technische basis voor regeringen om wetgeving op te stellen ten aanzien van een gezonde en veilige leefomgeving en het milieu, en ze bieden bescherming aan consumenten, en gebruikers in het algemeen, van producten en diensten. Voor deze mensen maken de ISO-normen het dagelijkse leven eenvoudiger.

UL Greenguard Gold-certificering

De UL Greenguard Gold-certificering zorgt ervoor dat EvaPack™ aan strenge criteria voldoet met betrekking tot de volksgezondheid waardoor blootstelling aan schadelijke uitstoot van chemische stoffen en VOS in binnenruimtes zo veel mogelijk kan worden voorkomen. UL (Underwriters Laboratories) is een onafhankelijk certificeringsorgaan en tevens wereldleider in onderzoek naar veiligheid.

Meer informatie over het UL Greenguard-certificeringsprogramma

PED Certification Logo

PED-certificering

Armstrong-producten voldoen aan de eisen van de richtlijn voor drukapparatuur (PED) uit 2014. De PED was bedoeld om de landelijke wetten in diverse Europese landen te standaardiseren ten aanzien van ontwerp, productie, testen en conformiteitscontrole van drukapparatuur en assemblage van drukapparatuur. De richtlijn is specifiek van toepassing op fabrikanten van opslagcontainers onder druk, warmtewisselaars, stoomgeneratoren, boilers, industriële leidingen, veiligheidsuitrusting en drukaccessoires.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Goedkeuring van de Verenigde Naties en het verdrag van Kyoto

De efficiëntiemethode voor stoomsystemen van Armstrong, die betrekking heeft op condenspotten, is goedgekeurd door het Framework Convention on Climate Change van de Verenigde Naties (UNFCCC) en is bovendien de eerste efficiëntiemethode die werd goedgekeurd voor de internationale handel in credits van resulterende CO2-emissie (koolstofdioxide) onder het verdrag van Kyoto.

Energy Star Logo

Energy Star-certificering

Bij Armstrong International is men ervan overtuigd dat door beheerprocessen voor het energieverbruik te blijven verbeteren, behalve dat dit beter is voor het milieu doordat er minder CO2 wordt uitgestoten, de bedrijven er zelf ook financieel van profiteren. ENERGY STAR.

Verdere certificeringen

CSA B51

Code voor boilerdrukvaten en drukleidingen. In deze code staat beschreven op welke wijze de kwaliteitscontrole, waaronder de NDE (niet-destructieve evaluatie), moet plaatsvinden. Voor klanten in Canada beschrijft deze code daarnaast hoe het kwaliteitscontroleprogramma moet worden geïmplementeerd bij productieprocessen. Via deze ontwerpspecifieke procedure wordt een CRN (Canadees registratienummer) gegenereerd dat de leverancier van het onderdeel toestemming geeft voor verkoop in Canada. In de CSA B51-code, die op verschillende punten is gebaseerd op de ASME-code, wordt aangegeven welke onderdelen van de oorspronkelijke ASME-code van toepassing zijn op het materiaal en de NDE. Elke fabrikant moet een Fabrication Authorization (machtiging voor productie) hebben. Als fabrikant kunt u de CSA B51 als richtlijn gebruiken om te bepalen welke wereldwijde productiecodes van toepassing zijn.

ASME B31.1

Een van de artikelen in de code voor drukleidingen van de American Society of Mechanical Engineers betreft de code voor leidingen van energiecentrales. Bij het opstellen van de regels voor deze code is uitgegaan van de vereisten bij toepassingen in energiecentrales, industriële en institutionele productielocaties, geothermische verwarmingssystemen en regionale verwarmings- en koelingscentrales. In deze code zijn voorschriften opgenomen voor ontwerp, materialen, productie, opbouw, testen, inspectie, bediening en onderhoud van leidingstelsels.

ASME B31.3

De B31.3 is de ASME-code voor procesleidingen. De code maakt deel uit van de code voor drukleidingen ASME B31 van de American Society of Mechanical Engineers. De code heeft als doel om de technische eisen uiteen te zetten, waaraan moet worden voldaan in het ontwerp en de constructie van leidinginstallaties. Bij het opstellen van de regels van artikel B31.3 van de code voor procesleidingen is uitgegaan van leidingen die vaak worden gebruikt in aardolieraffinaderijen; fabrieken voor chemicaliën, geneesmiddelen, textiel, papier, halfgeleiders en cryogene producten; en aanverwante productiefaciliteiten en -terminals. In de code zijn voorschriften opgenomen voor materialen en onderdelen, ontwerp, productie, assemblage, opbouw, controle, inspectie en testen van leidingen. De code heeft ook betrekking op verpakte leidingen van apparatuur waarin verschillende onderdelen met elkaar zijn verbonden.

ASME art. VIII sector I (U-stempel)

Artikel VIII, sector I van de American Society of Mechanical Engineers heeft betrekking op drukvaten. In de sector worden de verplichte eisen, specifieke beperkingen en niet-verplichte richtlijnen beschreven voor materialen, ontwerp, productie, controle, inspectie, testen, certificering en drukontlasting van drukvaten.  Hierbij is een onderverdeling gemaakt in (3) subcategorieën: algemene eisen, methoden voor productie en specifieke eisen die van toepassing zijn. Op basis van een externe inspectie door een onafhankelijke inspecteur kan een “U”-stempel worden gegeven.