Routekaart naar CO2-vrij | Armstrong | EMEA

Waar u zich ook bevindt langs de route naar een netto-nul-emissie, Armstrong International komt u tegemoet.

Door onze expertise, flexibiliteit en uitgebreide kennis van infrastructuur voor thermische energiesystemen kunnen we precies daar inspringen waar u er het meest baat bij hebt. Dit startpunt wordt bepaald op basis van de doelstellingen en unieke vereisten van uw bedrijf, en de omstandigheden rondom uw installaties.

Armstrong's roadmap to decarbonization
CondenspotbeheerCondenspotbeheer
Beoordeling van thermische systemenBeoordeling van thermische systemen
Onderzoek voor thermal mappingOnderzoek voor thermal mapping
Onderzoek voor decarbonisatie-routekaartOnderzoek voor decarbonisatie-routekaart
Levering van de decarbonisatieoplossingenLevering van de decarbonisatieoplossingen
Financiering, verzekering en O&O-diensten van de decarbonisatieoplossingFinanciering, verzekering en O&O-diensten van de decarbonisatieoplossing
Armstrong is uw strategisch partnerArmstrong is uw strategisch partner
x

Een pragmatisch actieplan op maat

Als onderdeel van uw routekaart naar decarbonisatie vindt er ‘thermal mapping’ van uw installaties plaats, geplande redundanties en alle benodigde stappen om het energieverbruik te verlagen en de schadelijke emissies te verminderen zodat u uw doelstelling van netto-nul-emissies kunt realiseren. We houden met alles rekening, inclusief:

 • Uw doelstellingen
 • Het productieproces
 • Onderhoud en betrouwbaarheid
 • De veiligheid
 • Energiereductie en efficiëntie
 • Bestaande en potentiële problemen
 • Voor de toekomst voorziene trends in productie en producten

Armstrong staat u bij tijdens uw transitie naar een netto-nul-emissie

We helpen u het energieverbruik van uw apparatuur te beperken, uw systeem optimaal af te stemmen op een zo energiezuinig mogelijk productieproces en de energieproductie te decarboniseren. Hiertoe worden fossiele brandstoffen vervangen door duurzame energiebronnen of installaties die fossiele brandstoffen verbruiken, worden voorzien van een koolstofopvangsysteem.

Optimaliseren

Uw routekaart naar decarbonisatie laat u zien hoe u het energieverbruik binnen uw productiefaciliteiten en -processen zo efficiënt mogelijk kunt maken door energieverspilling tegen te gaan of waar nodig gebruik te maken van ontstoming, elektrificatie en terugwinning van restwarmte.

 • Optimaliseringsprojecten richten zich onder meer op het besparen van water, afvalstoffen, brandstof en CO2; en de terugverdientijd
 • Kapitaalprojecten richten zich onder meer op het verbeteren van de thermische efficiëntie en de betrouwbaarheid van en onderhoud aan systemen
 • Niet-kaptitaalafhankelijke projecten richten zich onder meer op verandering van bestuur/gedrag; en trainingen ter plaatse of online en virtuele trainingen

Beperken

Armstrong helpt u om de basislijn te bepalen van uw energieproductie, met betrekking tot onder meer brandstoffen en verbruikte energie, de efficiëntie, operationele werkwijzen en warmteverbruik. Uw plan geeft aan op welke vlakken het energieverbruik binnen uw productiefaciliteiten kan worden beperkt of uitgebannen als u oplossingen zou implementeren zoals het verlagen van setpoints, het upgraden van procesapparatuur en het verkorten van cyclustijden.

Decarboniseren

Armstrong en haar partners kunnen u helpen om de primaire energiebronnen die op uw productiefaciliteiten worden gebruikt, te decarboniseren. Hierbij worden de uitgebreide studies en het onderzoek aan thermische energiesystemen, die zijn uitgevoerd door onze opgeleide experts,thermal ma in overweging genomen. Aan de hand van het onderzoek voor de decarbonisatie-routekaart gaat Armstrong op zoek naar CO2-vrije alternatieven voor het genereren van de warmte die na de projecten voor optimalisering (warmteterugwinning) nog nodig is.

Armstrong staat bij elke stap langs de route aan uw zijde.

Ook kunnen we:

 • Helpen met het vinden van financiering
 • Garanties en prestatiewaarborgen geven
 • Resultaten verzekeren
 • Uw thermische energiesystemen aansturen en onderhouden, gedurende de gehele bedrijfscyclus

Ondersteuning na de implementatie

Armstrong is uw partner in thermische energiesystemen, gedurende de gehele implementatie van uw routekaart naar decarbonisatie. Hierbij kunnen we het volgende bieden:

 • Periodieke (halfjaarlijkse of jaarlijkse) berekening en verificatie van besparingen
 • Evaluatie van apparatuurprestaties
 • Natrekken van productie- en procesparameters voor aanpassingsbeheer
 • Vaststellen van toekomstige doelen
 • Wijzigingen aanbrengen in de routekaart naar decarbonisatie op basis van geboekte vooruitgang

Brochure Diensten wereldwijd

Producten en diensten voor decarbonisatie en het bereiken van netto-nul-emissies