Stoomkwaliteitsbewaking | Armstrong | EMEA

De geavanceerde technologie voor automatische stoomkwaliteitsbewaking van Armstrong International is een consistente, nauwkeurige en betrouwbare manier om de droogtefractie van stoom te meten en te rapporteren.

Met de beproefde, geavanceerde automatische tests van Armstrong kan de stoomkwaliteit sneller, betrouwbaarder en consequent nauwkeuriger worden bewaakt en gemeten. Onze Steam Qm®-serie zorgt ervoor dat de stoomkwaliteit aan de wereldwijde normen voldoet, een betere efficiëntie oplevert en de veiligheid vergroot voor geneesmiddelenfabrikanten, ziekenhuizen en zorginstellingen, en andere instellingen waar de kwaliteit van stoom gebruikt voor steriele toepassingen van belang is.

Waarom moet de droogtefractie van stoom worden gemeten?

 • Kwaliteitsbewaking om te verifiëren of stoom in autoclaven goed is gesteriliseerd
 • Kwaliteitsbeheer van processen met stoominjectie
 • De stoomkwaliteit voor levensmiddelen waarborgen (bijv. stoom voor culinaire toepassingen)
 • Droogtegraad controleren van uitbestede/aangekochte stoom
 • Waterslag voorkomen
 • Effectiviteit van condenspotten/afscheiders overzien
 • Meegevoerde verontreinigingen in boilers bewaken
 • Erosie en vroegtijdig falen van kleppen, regelaars enzovoort voorkomen
 • Beschermen tegen stoomverzadiging bij lage druk in turbines

Alle producten voor stoomkwaliteitsbewaking bekijken

Steam QM®-1

Steam QM®-1 van Armstrong is betrouwbaarder en nauwkeuriger dan andere handmatige methoden en biedt een betere manier om de kwaliteit van stoom te waarborgen voor productiefaciliteiten, culinaire toepassingen en sterilisatieautoclaven. Steam QM®-1 meet automatisch de droogtefractie van stoom en laat continu trends in de tijd zien voor de stoomkwaliteitsmetingen. Hierdoor zijn de risico’s van achtergebleven sterilisatiewater en ziekenhuisinfecties beter te beheersen en wordt roestvorming op instrumenten tegengegaan, wat de veiligheid voor patiënten en personeel vergroot.

Steam QM®-1 biedt onder meer de volgende voordelen:

 • Eenvoudige installatie via plug-en-play
 • Betrouwbare/gegarandeerde nauwkeurigheid
 • Bewaking van droogtegraad van stoom
 • Veiliger alternatief voor de traditionele handmatige methode van stoombemonstering; geen bemonstering nodig van hete stoomwolken of condensaat vanuit een waterreservoir
 • RS485-aansluiting voor registratie van gegevens met apparaat dat aan de voorschriften voldoet; resultaten kunnen op afstand worden bewaakt via MODBUS
 • Constructie volledig van roestvrij staal

De brochure Automatische stoomkwaliteitsbewaking met Steam QM®-1 van Armstrong downloaden

Steam QM®-3

Meet eenvoudig en efficiënt de kwaliteit van de stoom die voor steriele toepassingen wordt gebruikt met Steam QM®-3. Onze automatische stoomkwaliteitsmeter meet en rapporteert het vochtgehalte in stoom, de aanwezige mate van oververhitting en de concentratie niet-condenseerbare gassen in stoom, waardoor beter kan worden gewaarborgd dat stoom bestemd voor de biomedische en farmaceutische industrie schoon en zuiver is, zodat aan de EN285-protocollen wordt voldaan.

Brochure Steam QM®-3